Q

Lična karta

Broj zaposlenih: 300
Transportna sredstva: 30
Građevinske mašine: 100
Asfaltna baza: 1
Betonska baza: 1 
Kamenoloma: 2

l

Izvođenje građevinskih radova

- Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
- Izgradnja železničkih pruga, puteva, ulica i drugih saobraćajnica
- Iskop jaraka
- Postavljanje električnih vodova i pribora
- Postavljanje vodovodnih instalacija i sanitarne opreme
- Postavljanje instalacija za grejanje, ventilaciju, opreme i kanala za hlađenje ili klimatizaciju
- Završni radovi

7

Ostale usluge

PROJEKTOVANJE, INŽENJERING, KONSALTING
- Projektovanje
- Inženjering
METAL KONSTRUKTIVNI
- Kompletni kosturi zgrade
MATERIJALI ZA ZIDANJE
- Kamen lomljeni
PEJZAŽ I UREĐENJE OKOLINE - TVRDE POVRŠINE
- Asfalt

×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitati korisnika sa ID: 442

ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИГМ „МЕГАЛИТ-ШУМНИК“ АД РАШКА Featured

Rate this item
(0 votes)

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима , члана 65. Закона о тржишту капитала.  Члана 19 Статута друштва и Одлуке одбора директора о сазивању Ванредне  седнице Скупштине акционара број 926/2 од   21.08.2014.године , упућује се

ПОЗИВ ЗА  ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИГМ  „МЕГАЛИТ-ШУМНИК“ АД РАШКА

Ванредна седница Скупштине акционара ИГМ“МЕГАЛИТ-ШУМНИК“ АД РАШКА ( у даљем тексту: Друштво) одржаће се дана 11.09.2014.године у Рашки, у Сали Биоскопа са почетком у 12.часова.

За ванредну седницу  Скупштине  акционара предлаже се следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

Претходни поступак

-Именовање записничара

-Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума

-Утврђивање дневног реда

 

II    Редовни поступак

1. Усвајање оснивачког акта услед промене правне форме правоснажним решењем  Привредног суда у Краљеву Посл.бр.2. Ст. 25/13 од 23.04.2014.године којим је потврђено усвајање  Унапред припремљеног  плана реорганизације друштва.

2.Питања и одговори.

Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе одлуке.

За доношење предложене одлуке  по тачки  дневног реда потребна је  двотрећинска већина гласова  акционара присутних на седници са правом гласа.

Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има 490.644 обичних акција Друштва.

Материјал за седницу Скупштине, акционари могу преузети на сатју Друштва www.megalit-sumnik.rs

Материјал за седницу који није објављен на сајту Друштва, акционари могу преузети у седишту Друштва Студеничка број 4. Рашка, сваког радног дана у периоду од 12-14 часова почев од 01.09.2014.године до одржавања  ванредне седнице.

Право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који на дан акционара појединачно или заједно са другим акционарима имају најмање 0,1% акција са правом гласа.

Акционари своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора да буде састављено у складу са чланом 344. Став 6. Закона о привредним друштвима.

Потпис акционара по пуномоћју  мора бити оверен у складу са  Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник мора доставити у пуномоћје у седиште Друштва у Рашки Студеничка број 4., најкасније пре почетка седнице Скупштине.

Акционари који имају право на учешће у раду Скупштине су она лица која су уписана као акционари Друштва (Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности на дан 01.09.2014.године (дан акционара).

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа  могу најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Одбору директора  додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар који не присуствује седници, има право да писаним путем гласа о предложеним тачкама  дневног реда, на обрасцу који може преузети на сајту Друштва  или лично у просторијама седишта Друштва у Рашки улица Студеничка број 4 сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова..

Потпис акционара на обрасцу за гласање мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Позив за седницу, са предлогом одлука  по тачкама дневног реда објављује се на интернет страници Друштва: www.megalit-sumnik.rs закључно са даном одржавања седнице Скупштине Друштва, а доставља се за објаву на Интернет страници регулисаног тржишта и Интернет страници Регистра привредних субјеката.

Прилог можете преузети ОВДЕ!

Last modified on Subota, 03 Decembar 2016 22:35

Login to post comments

Aktuelnosti

Prijavite se na nase Aktuelnosti!

POSLATI

Kontaktirajte nas

Ako imate neko pitanje, kontaktirajte nas!

office[at]megalit-sumnik.rs

Radno vreme

Možete nas kontaktirati na telefon:
 (+381) 36736344

  • Ponedeljak-Petak: 7.00 to 15.00
  • Subota-Nedelja: ne radimo