Q

Lična karta

Broj zaposlenih: 300
Transportna sredstva: 30
Građevinske mašine: 100
Asfaltna baza: 1
Betonska baza: 1 
Kamenoloma: 2

l

Izvođenje građevinskih radova

- Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
- Izgradnja železničkih pruga, puteva, ulica i drugih saobraćajnica
- Iskop jaraka
- Postavljanje električnih vodova i pribora
- Postavljanje vodovodnih instalacija i sanitarne opreme
- Postavljanje instalacija za grejanje, ventilaciju, opreme i kanala za hlađenje ili klimatizaciju
- Završni radovi

7

Ostale usluge

PROJEKTOVANJE, INŽENJERING, KONSALTING
- Projektovanje
- Inženjering
METAL KONSTRUKTIVNI
- Kompletni kosturi zgrade
MATERIJALI ZA ZIDANJE
- Kamen lomljeni
PEJZAŽ I UREĐENJE OKOLINE - TVRDE POVRŠINE
- Asfalt

×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitati korisnika sa ID: 442

ВАНРЕДНA СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИГМ „МЕГАЛИТ-ШУМНИК" АД РАШКА Featured

Rate this item
(0 votes)

ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПУТЕВИ

„МЕГАЛИТ-ШУМНИК"АД

МБ:07318545

ПИБ: 101610165

Br.1565

10.09.2013.године РАШКА

 

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима , члана 65. Закона о тржишту капитала. Члана 19 Статута друштва и Одлуке одбора директора о сазивању ВАНРЕДНЕ седнице Скупштине акционара број 1564 од 10.09.2013.године , упућује се

позив

ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИГМ „МЕГАЛИТ-ШУМНИК" АД РАШКА

 

Ванредна седница Скупштине акционара ИГМ"МЕГАЛИТ-ШУМНИК" АД РАШКА ( у даљем тексту: Друштво) одржаће се дана 01.10.2013.године у Рашки, у Сали Биоскопа са почетком у 12.часова.

У случају да се Ванредна седница ne одржи 01.10.2013.годиие, Поповљена седница заказује се за 10.10.2013.године.

За ванредну седницу Скупштине акционара предлаже се исти :

 

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак

Именовање записничара

Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума Утврђивање дневног реда

 

II  Редовни поступак

1.Усвајање записника са предходне седнице

2.Давање сагласности на одлуке одбора директора

3.Доношење одлуке о задужењу

4.Питања и одговори.

 

 

Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе одлуке:

За доношење предложене одлуке по тачки 2. и 3. дневног реда потребна је трочетвртинска већина гласова акционара присутних на седници са правом гласа.

 

Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има 490.644 обичних акција Друштва.

 

Материјал за седницу Скупштине, акционари могу преузети на сатју Друштва www.megalit-sumnik.rs

Материјал за седницу који није објављен на сајту Друштва, акционари могу преузети у седишту Друштва Студеничка број 4. Рашка, сваког радног дана у периоду од 12-14 часова почев од 23.09.2013.године до одржавања ванредне седнице.

 

Право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који на дан акционара појединачно или заједно са другим акционарима имају најмање 0,1% акција са правом гласа.

 

Акционари своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора да буде састављено у складу са чланом 344. Став 6. Закона о привредним друштвима.

 

Потпис акционара по пуномоћју мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

 

Пуномоћник мора доставити у пуномоћје у седиште Друштва у Рашки Студеничка број 4., најкасније npe почетка седнице Скупштине.

 

Акционари који имају право на учешће у раду Скупштине су она лица која су уписана као акционари Друштва (Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности надан 20.09.2013. године (дан акционара).

 

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Одбору директора додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

 

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

 

Акционар који не присуствује седници, има право да писаним путем гласа о предложеним тачкама дневног реда, на обрасцу који може преузети на сајту Друштва или лично у просторијама седишта Друштва у Рашки улица Студеничка број 4 сваког радног дана у времену од 10 до 14часова.. Потпис акционара на обрасцу за гласање мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

 

Позив за седницу, са предлогом одлука по тачкама дневног реда објављује се на интернет страници Друштва: www.megalit-sumnik.rs закључно са даном одржавања седнице Скупштине Друштва, а доставља се за објаву на Интернет страници регулисаног тржишта и Интернет страници Регистра привредних субјеката.

 

Last modified on Subota, 03 Decembar 2016 22:36

Login to post comments

Aktuelnosti

Prijavite se na nase Aktuelnosti!

POSLATI

Kontaktirajte nas

Ako imate neko pitanje, kontaktirajte nas!

office[at]megalit-sumnik.rs

Radno vreme

Možete nas kontaktirati na telefon:
 (+381) 36736344

  • Ponedeljak-Petak: 7.00 to 15.00
  • Subota-Nedelja: ne radimo